Header debug

Ouderdieren

Licht is een belangrijke factor bij het management van ouderdieren, zowel bij vleeskuikenouderdieren als bij leghenouderdieren. Om het niveau van dierenwelzijn, productie en diergezondheid hoog te houden is een optimaal lichtklimaat van groot belang. Licht stuurt het dag- en nachtritme, de eierproductie en het gedrag van ouderdieren aan. Om ouderdieren het uiterste uit hun omgeving te laten halen, is een optimaal lichtklimaat nodig. Omdat vleeskuikenouderdieren en leghenouderdieren een verschillend eindproduct produceren is een specifiek lichtklimaat vereist.

Legkip ouderdieren

Het lichtmanagement voor leghenouderdieren komt relatief overeen met dat van leghennen. Zowel leghenouderdieren als leghennen zijn gefokt op eierproductie.

Ontdek

Vleeskuiken ouderdieren

Vleeskuikenouderdieren zijn zowel op groei als op eierproductie gefokt. Het is van belang om middels management te sturen op een goede voederconversie en een hoge eierproductie.

Ontdek