Header debug

Biggenstal

Tijdens de groeifase en vooral meteen na het spenen, is het belangrijk om de speenvarkens goed te stimuleren. In de speenfase zijn biggen erg kwetsbaar, omdat ze gescheiden worden van de zeugen en geen toegang meer hebben tot melk. Vroege voeropname is van vitaal belang om de speendip te verminderen of zelfs te voorkomen. Licht kan hier een belangrijke rol spelen. 

Door ze van een correct lichtklimaat te voorzien kunnen biggen hun omgeving beter verkennen en voer en water makkelijker vinden. Dit is erg belangrijk in de vroege speenfase. Een passend lichtklimaat stimuleert snellere voeropname na het spenen, wat leidt tot een toename in groei en voeropname. Dit draagt bij aan gezondere speenvarkens en een optimale voederconversie. 

Biggen in de biggenstal worden meestal gehuisvest in kleine of grote groepen. Doordat ze in groepen worden gehuisvest is het belangrijk dat hun zicht goed is, daar dit sociaal gedrag stimuleert. Sociaal gedrag leidt tot kalmere biggen; kalme biggen zijn beter in staat om natuurlijk gedrag te vertonen. 

 

Conventionele huisvesting

Speenvarkens worden normalerwijze gehouden in kleine of grote groepen. De focus ligt hierbij op voer- en wateropname: licht kan beiden sterk verbeteren. 

Ontdek