Header debug
Terug

Waarom is lichtspreiding cruciaal bij pluimveehouderij?


Nieuws - geplaatst op 15/08/2017

Geschatte leestijd: 8.0 minuten

Auteur: Kim Geurts  - Agrarisch Verlichtingsadviseur

 

 

Hoewel verlichting vaak over het hoofd wordt gezien bij de inrichting van pluimveestallen, is het een zeer belangrijk aspect in pluimveemanagement. Het heeft een directe invloed op zowel dierenwelzijn als productie. Een van de belangrijkste aspecten van pluimveeverlichting is lichtverdeling.

 

 

Lichtverdeling: wat is het? 

In het kort staat lichtverdeling voor de verdeling ofwel spreiding van licht. Als de lichtverdeling gelijk is in de hele stal en er geen schaduwen of felle lichtplekken zijn, spreken we van een goede lichtspreiding. Als de lichtverdeling ongelijk is, waardoor er schaduwen of felle lichtplekken voorkomen, spreken we van slechte lichtspreiding.

 

Houd altijd in gedachten dat kippen licht anders zien dan mensen. Wanneer de lichtverdeling prima lijkt voor mensen kan deze verre van perfect zijn voor kippen.

 

 

Voordat we verder gaan: houd dit altijd in gedachten!

De lichtverdeling in elke stal hangt af van welke verlichtingsproducten er zijn geïnstalleerd. Bij het beslissen over de installatie is het belangrijk om de afmetingen van de stal in acht te nemen. Verschillende hoogtes, lengtes en dieptes vereisen anderen soorten verlichtingsproducten. Het verkeerde type verlichting of verkeerd geïnstalleerde producten leiden tot slechte lichtspreiding.

 

Maak altijd een goed geïnformeerde keuze bij het aanschaffen van een verlichtingsinstallatie.

 

 

Lichtverdeling bij vleeskuikenmanagement

Bij het opzetten van een verlichtingsinstallatie voor vleeskuikens is het belangrijk om, naast de stalafmetingen, ook het broedtype in acht te nemen.

Afbeelding 1. Het effect van lichtverdeling op de spreiding van vleeskuikens.

 

Schaduwen en felle lichtplekken, veroorzaakt door slechte lichtspreiding, kunnen leiden tot een slechte verdeling van vleeskuikens. Dit heeft als mogelijk gevolg: clusteren. Afbeelding 1. laat de effecten van slechte lichtspreiding op de verdeling van vleeskuikens zien. Clusteren, het intens groeperen van vleeskuikens, kan leiden tot nat strooisel. Nat strooisel heeft voetzoollaesies en borstblaren als mogelijk gevolg. Het sterftecijfer neemt hierdoor toe terwijl dierenwelzijn, uniforme groei en dus ook winst afnemen. Clusteren (mogelijk veroorzaakt door slechte lichtspreiding) leidt ook tot een toename in strijd om voedsel en water.

 

Last but not least kan de slechte spreiding van de kippen door het clusteren leiden tot een slechte warmteverdeling. Dit heeft als gevolg dat de verwarmingskosten aanzienlijk toenemen.

 

 

Conclusie

Door gebruik te maken van verlichtingsoplossingen die een perfecte lichtspreiding voorzien kan clusteren worden voorkomen. Dit heeft vele mogelijke voordelen:

 • Afname van het sterftecijfer;
 • Toename in dierenwelzijn;
 • Uniforme groei;
 • Preventie van strijd om voedsel en water;
 • Betere warmteverdeling, dus lagere verwarmingskosten;
 • Stijging van de winst!

 

 

 

Lichtverdeling bij leghennenmanagement

Er zijn verschillende soorten huisvestingsvormen voor leghennen: kooien, verrijkte kooien, koloniehuisvestingen en volières. Elk soort behoeft specifiek lichtmanagement; ieder met zijn eigen behoeften.

 

 

Verrijkte kooien

Een ander vaak voorkomend type kooi is de verrijkte kooi. De verrijking van traditionele kooien met meer ruimte, meer strooisel, zitstokken en een legnest heeft geleid tot een behoefte aan ander lichtmanagement.

 

Schaduwen, als onderdeel van slechte lichtverdeling, kunnen onvoldoende stimulatie van de voeropname van de hen veroorzaken. Felle lichtplekken kunnen veroorzaakt worden door slechte lichtverdeling in het algemeen of doordat de lichtintensiteit te hoog is op plekken waar de lamp vlakbij de kooi hangt. Deze felle lichtplekken kunnen stress en ongewenst gedrag zoals pikkerij veroorzaken. Door slechte lichtverdeling kan ook het optimaal gebruik van de kooi sterk afnemen.

 

Net zoals bij traditionele kooien moet de focus bij verrijkte kooisystemen liggen op de voergoot. De correcte hoeveelheid licht op elke voergoot op elke verdieping is noodzakelijk om een hoge, maar gecontroleerde voedselopname te stimuleren. Om voer- en wateropname en optimaal gebruik van de kooi te bevorderen moet er ook licht binnenin de kooi schijnen. Het nestgebied moet echter donker zijn, maar niet lichtbestendig. Het verschil in lichtintensiteit tussen het ‘actieve gebied’ en het ‘nestgebied’ stimuleert het gebruik van beide gebieden.  

 

De oplossing om optimaal kooigebruik en hoge gecontroleerde voeropname te stimuleren is de BUBO. De BUBO is een energiezuinige en gemakkelijk te installeren LED buis.

 

Conclusie

Net als bij traditionele kooien moet de focus liggen op de voergoot. Een goede lichtverdeling leidt tot:

 • Het voorkomen van felle lichtplekken, waardoor pikkerij en sterftecijfer afnemen;
 • Het voorkomen van schaduwen, waardoor voeropname en dus eierproductie toenemen. ;
 • Gebruik van ‘actieve gebied’ en ‘nestgebied’ door verschil in lichtintensiteit;
 • Toegenomen winsten!

 

 

Koloniehuisvesting

Een koloniehuisvestingssysteem is, naast de hoeveelheid geboden ruimte, identiek aan een verrijkt kooisysteem. Logischerwijs behoeft het dan ook dezelfde aanpak op het gebied van lichtmanagement.ng.

 

 

Volières

Lichtmanagement in volières verschilt van dat in kooisystemen. In volières kunnen leghennen vrij rondlopen. Volières bestaan uit verschillende lagen en gebieden; ieder met een eigen functie. De verlichtingsinstallatie moet de juiste hoeveelheid licht voorzien in de scharrelruimte, de ruimte onder het systeem en de ruimte binnenin het systeem.

 

Scharrelruimte

De scharrelruimte moet worden verlicht door hoofdverlichting die activiteit stimuleert en de biologische klok controleert. Afbeelding 3 toont een voorbeeld van hoofdverlichting. De CORAX is een ideale verlichtingsoplossing voor lagere volières dankzij een perfecte lichtverdeling.

 

Afbeelding 3. Verlichting in de scharrelruimte: CORAX

 

Binnenin het systeem

De binnenkant van een volière bestaat uit een voergebied, een drinkgebied en nesten. De lampen binnenin het systeem moeten het lichtklimaat gelijk houden aan dat van het scharrelgebied.

 

Afbeelding 4. laat een voorbeeld van BUBO verlichting binnenin het systeem zien. Verlichtingsoplossingen binnenin het systeem zijn een sterke stimulans voor zowel eten als drinken. Er moet echter wel een duidelijk verschil zijn tussen de nesten en het actieve gebied binnenin het systeem. Nesten moeten donker, maar niet helemaal lichtdicht zijn. Het voer- en drinkgebied binnenin de volière moeten goed verlicht zijn om activiteit te stimuleren.

 

Afbeelding 4. Verlichting binnenin de volière.

 

 

Onder het systeem

Het lichtklimaat onder de volière moet ook overeenkomen met dat van het scharrelgebied. Lichtverdeling moet gelijk zijn; felle lichtplekken en schaduwen moeten worden voorkomen en lichtintensiteit moet hoog zijn. Slechte lichtspreiding en een onjuiste lichtintensiteit kunnen leghennen triggeren om eieren onder het systeem te leggen.  Deze eieren, ook wel bekend als grondeieren, worden beschouwd als tweederangs eieren die niet zo hygiënisch zijn als eieren die in de nesten worden gelegd. Naast een afname in kwaliteit leiden grondeieren ook tot een toename in arbeid. Ze moeten namelijk handmatig worden geraapt; dit in tegenstelling tot de eieren die in de nesten worden gelegd.

 

Afbeelding 5 laat een voorbeeld zien van BUBO verlichting onder de volière. Dankzij een ideaal formaat en gemakkelijke installatie is deze energiezuinige LED buis de ideale oplossing om voedselinname te stimuleren en grondeieren te voorkomen.

 

Afbeelding 5. Verlichting onder de volière.

 

Conclusie

Gebruik verlichting (met een goede lichtverdeling) om de hen haar activiteit te stimuleren en er zeker van te zijn dat ze het hele systeem gebruikt. Zorg ervoor dat het scharrelgebied, het gebied binnenin het systeem en de ruimte onder het systeem goed verlicht zijn. Dit:

 • Ondersteunt een hoge, gecontroleerde voeropname;
 • Voorkomt grondeieren met alle voordelen van dien;
 • Stimuleert optimaal gebruik van de volière;
 • Leidt tot een toename in winst.

 

 

Aanbeveling

Maak altijd een goed geïnformeerde keuze voor een verlichtingsinstallatie. Dit kan grote gevolgen hebben. Als een van de cruciale aspecten van verlichting speelt lichtverdeling een grote rol voor alle vleeskuiken- en leghenapplicaties. Kies voor een verlichtingssysteem dat perfecte lichtverdeling voorziet en neem de afmetingen van de stal altijd in acht!

 


 • Deel dit nieuws: