Waarom verlichting belangrijk is Verlichtingsoplossingen 00. Menu images_Animal lighting
Stalverlichting

Goede stalverlichting is afgestemd op het soort dier en de wijze waarop het is gehuisvest. Dit leidt tot betere prestaties en lagere kosten.

Ontdek stalverlichting
Placeholder

Pluimvee verlichting

Goede pluimveeverlichting verbetert prestaties en verlaagt kosten.

Vleeskuikens Leghennen Ouderdieren Opfok Kalkoen
Placeholder

Rundvee verlichting

Optimale rundveeverlichting verhoogt de melkgift, groei en meer.

Melkvee Vleeskalveren Jongvee
Placeholder

Varkensverlichting

Hoogwaardige varkensverlichting verbetert de prestaties en de biosecurity

Placeholder

Champignonverlichting

Goede paddenstoelverlichting heeft een lange, probleemloze levensduur.

Bekijk alle producten
Insights 00. Menu images_Sucess stories 2
Succesverhalen

Tevreden partners en boeren inspireren ons. We delen hun ervaringen graag met jou.

Lees de verhalen
Helderheid voor iedereen

HATO Insights

Verrijk je kennis over dierenverlichting

Kennis artikelen

Verdiep je in specifieke onderwerpen

Webinars & trainingen

Onze brightness consultant staat voor je klaar

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws over HATO

Over ons 00. Menu images_Dutch Engineering
Dutch Engineering & Production

Al onze producten worden in Nederland ontwikkeld. Een toenemend aantal wordt ook hier geproduceerd. 

Learn more
Leer ons kennen

Over ons

De #1 in stalverlichting

Ons verhaal

Jouw verlichtingspartner sinds 1974

Vacatures

Ben je klaar om brightness toe te voegen aan jouw carrière?

Contact
Hoe kunnen we jou helpen?

Heeft u vragen? Welke onderwerpen dan ook, onze specialisten beantwoorden ze graag.

Bericht ons
Laten we samenwerken

HATO samenwerkingen

Je kunt op allerlei manieren met ons samenwerken

Wordt een partner

Sluit u bij ons aan als partner

Wordt een dealer

Word lid van ons wereldwijde netwerk van gewaardeerde dealers

Vind een dealer

Ontdek jouw lokale HATO dealer

English Español Ontdek samenwerkingen
Waarom verlichting belangrijk is Verlichtingsoplossingen Verlichtingsoplossingen
Stalverlichting

Goede stalverlichting is afgestemd op het soort dier en de wijze waarop het is gehuisvest. Dit leidt tot betere prestaties en lagere kosten.

Ontdek stalverlichting
Placeholder

Pluimvee verlichting

Goede pluimveeverlichting verbetert prestaties en verlaagt kosten.

Vleeskuikens Leghennen Ouderdieren Opfok Kalkoen Leer meer
Placeholder

Rundvee verlichting

Optimale rundveeverlichting verhoogt de melkgift, groei en meer.

Melkvee Vleeskalveren Jongvee Leer meer
Placeholder

Varkensverlichting

Hoogwaardige varkensverlichting verbetert de prestaties en de biosecurity

Leer meer
Placeholder

Champignonverlichting

Goede paddenstoelverlichting heeft een lange, probleemloze levensduur.

Leer meer
Bekijk alle producten
Insights Insights
Succesverhalen

Tevreden partners en boeren inspireren ons. We delen hun ervaringen graag met jou.

Lees de verhalen
Helderheid voor iedereen

HATO Insights

Verrijk je kennis over dierenverlichting

Kennis artikelen

Verdiep je in specifieke onderwerpen

Webinars & trainingen

Onze brightness consultant staat voor je klaar

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws over HATO

Over ons Over ons
Dutch Engineering & Production

Al onze producten worden in Nederland ontwikkeld. Een toenemend aantal wordt ook hier geproduceerd. 

Learn more
Leer ons kennen

Over ons

De #1 in stalverlichting

Ons verhaal

Jouw verlichtingspartner sinds 1974

Vacatures

Ben je klaar om brightness toe te voegen aan jouw carrière?

Contact Contact
Hoe kunnen we jou helpen?

Heeft u vragen? Welke onderwerpen dan ook, onze specialisten beantwoorden ze graag.

Bericht ons
Laten we samenwerken

HATO samenwerkingen

Je kunt op allerlei manieren met ons samenwerken

Wordt een partner

Sluit u bij ons aan als partner

Wordt een dealer

Word lid van ons wereldwijde netwerk van gewaardeerde dealers

Vind een dealer

Ontdek jouw lokale HATO dealer

English Español Ontdek samenwerkingen

Algemene garantievoorwaarden HATO

Bekijk de vertrouwde relatie die we opbouwen met elk product dat je koopt, en als je nog vragen hebt, zijn we er om je te helpen!!

Deze garantievoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2023. Voor alle overeenkomsten die zijn gesloten voor 1 januari 2023, gelden de oude voorwaarden en de oude afspraken

 1. Verkoper garandeert dat eventuele gebreken die binnen 12 maanden (tenzij de productspecificatie een langere garantie beschrijft) na de factuurdatum aan de dag treden kosteloos worden verholpen, met in achtneming van onderstaande artikelen.

 2. De goederen zijn in overeenstemming met de eisen die zijn gesteld in de goedgekeurde offerte en de specificatie. Deze garantie heeft betrekking op gebreken die zich voordoen tijdens de garantieperiode van het (de) betreffende product(en), tenzij de schade het gevolg is van gebruik door de Koper in strijd met de installatie-instructie, van onoordeelkundig gebruik, of anderszins kan worden toegeschreven aan een fout van de Koper. De garantie geldt niet voor gevolgschade. De garantie geldt ook niet als het gebrek een gevolg is van de levering of van het werk.

 3. De goederen moeten worden geïnstalleerd volgens de lokale voorschriften.  De garantie is alleen van toepassing als de installatie volgens de installatie-instructie wordt uitgevoerd. In het geval dat de installatie-instructie niet is inbegrepen in de eerste zending, moet deze worden aangevraagd bij HATO BV voordat met de installatie wordt begonnen.

 4. De aansprakelijkheid van verkoper omvat niet de werkzaamheden en kosten die verband houden met het verwijderen of opnieuw installeren van systemen, tenzij dit specifiek met verkoper is overeengekomen.

 5. De garantie sluit alle vormen van fysieke schade uit.

 6. Indien de Koper de zaken zelf wijzigt of repareert zonder toestemming van de Verkoper, binnen de gestelde garantietermijn, vervalt de garantie met onmiddellijke ingang en zijn alle latere kosten voor rekening van Koper. Het voorgaande geldt ook als de Koper de zaken door een derden heeft laten wijzigen of repareren.

 7. Transportschade, aanrijding, stuwage, laden en lossen, inbraak, diefstal en chemische invloed op kunststoffen zijn uitgesloten van garantie. Defecten of schade veroorzaakt door blikseminslag, abnormale spanning, water, brand, natuurramp, oorlog, vandalisme of oneigenlijk gebruik zijn ook uitgesloten.

 8. De garantie geldt alleen indien het product en een kopie van de factuur binnen 30 dagen na constatering van het gebrek zijn geretourneerd. Koper betaalt de kosten voor het retourneren van het product.

  De ingangsdatum van de garantie is de factuurdatum van de Verkoper. De garantie is te allen tijde ter beoordeling van de Verkoper. Extra kosten voor reparatie/vervanging ter plaatse en/of door derden worden niet vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van transport van materialen is de Verkoper verantwoordelijk voor de verzendkosten naar het adres vermeld op de factuur, dat wil zeggen het afleveradres van de klant, op voorwaarde dat het defect onder de garantie valt. Op verzoek van de klant en op kosten van de klant zorgt de verkoper voor het transport van materialen naar het afleveradres van een derde partij, op voorwaarde dat het defect onder de garantie valt. Van het materiaal wordt een factuur gestuurd. Zodra duidelijk is dat het defect onder de garantie valt, wordt er een creditnota verzonden.

 9. Het bepaalde in deze voorwaarden laat onverlet de aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van de wet.  

CORAX

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product.

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) /totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

PULSA

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product.

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) /totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

PICA

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 2 jaar volledige garantie. Deze 2 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

Deze 2 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

BUBO

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product.

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) /totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

STERNA

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product.

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) /totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project. 

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

ARA

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 2 jaar volledige garantie. Deze 2 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

Deze 2 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

SURNIA

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product.

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) /totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

RUDAX

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product.

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) /totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

FORTIS

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 2 jaar volledige garantie. Deze 2 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

Deze 2 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

FERAX

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 2 jaar volledige garantie. Deze 2 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

Deze 2 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

CHAMPI LED

*7693* & *7694*

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties.

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers.

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product.

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) / totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product.

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

Tenzij anders aangegeven, is de lumen maintenance gespecificeerd op basis van L70B50. Dit houdt in dat aan het einde van de gespecificeerde duur 50% van de lampen nog tenminste 70% van de gespecificeerde lumen output hebben. Garantie op basis van Lumen maintenance kan dus alleen geclaimd worden op basis van meetdata van alle lampen in een project.

 

Opmerking: Deze aanvullende garantievoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de New CHAMPI-versie. De garantie voor eerdere versies van CHAMPI blijft de originele garantieperiode van 3 jaar. Zorg ervoor dat u uw productmodel controleert wanneer u garantieclaims en details overweegt.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

HATO ONE

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie. Deze 3 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties. 

Deze 3 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers. 

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

HATO POWER PACK

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties. 

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers. 

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product. 

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) / totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product. 

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

Multi Colour Dimmer 2

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie. Deze 3 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties. 

Deze 3 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers. 

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

AtA Signal Converter 2

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie. Deze 3 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties. 

Deze 3 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers. 

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

HATO 230 Dimmer

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie. Deze 3 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties. 

Deze 3 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers. 

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

HATO Colour Switch

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie + 5 jaar afbouwende garantie. Deze 8 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties. 

De eerste 3 jaar van de garantie vallen onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers. 

Vanaf het 4e jaar geldt er een afbouwende garantie. De afbouwende garantie treedt in werking vanaf het moment dat de volledige garantie eindigt. Vanaf dit moment geldt een korting op de aankoop van een vervangend product. 

De korting wordt als volgt berekend: (totale garantieperiode – reeds benutte periode) / totale garantieperiode * actuele prijs van vervangend product. 

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

HATO LC

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie. Deze 3 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties. 

Deze 3 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers. 

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

HATO Dual Dali Converter

De totale garantieperiode van dit product bestaat uit 3 jaar volledige garantie. Deze 3 jaar garantie wordt afgegeven op basis van de voorgeschreven specificaties. 

Deze 3 jaar garantie valt onder onze Algemene Garantievoorwaarden. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunnen opgevraagd worden bij een van onze Sales medewerkers. 

Deze garantie gaat in vanaf productiedatum tenzij onomstotelijk vaststaat wat de leveringsdatum is.

 

Ga naar de bovenste ☝️ en lees de algemene garantievoorwaarden die van toepassing zijn op al onze producten.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie
Contacteer ons

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners en dealers!

Wij richten ons op samenwerking. Om de beste resultaten te behalen, delen we kennis en ervaringen met onze partners en maken we gebruik van hun input.

Wordt een partner Wordt een dealer

Sinds 1974 werken wij aan de beste verlichtingsoplossingen voor de agrarische sector.

Improving life through brightness

Leer meer over samenwerkingen
Stalverlichting Pluimveeverlichting Varkensverlichting Rundveeverlichting Champignonverlichting Producten CORAX HATO ONE FERAX RUDAX CHAMPI LED

HATO Insights

Ontdek hoe de overstap naar goede LED-verlichting de prestaties verbetert en de kosten verlaagt.

Leren hoe kleurverlichting verschillende soorten pluimvee beïnvloedt en hun prestaties verbetert

Privacy Policy Cookies Terms and Conditions © HATO Agricultural Lighting 2023